Të dashur prindër, fëmijë dhe vizitorë

Mirë se vini ne Homepage (faqen hyrëse) të shkollës Adolf–Reichwein.

Ne jemi një shkollë shtetrore për arsimin fillor dhe një shkollë shtetrore për ndihme edukativo- arsimore në Weingarten të Freiburgut.

Nxënëset dhe nxënësit e shkollës sonë vijn nga shtete të ndryshme , ata flasin gjuhë të ndryshme, kanë kultur të ndryshme dhe sjellin metoda të ndryshme për mësim dhe jetë të përbashkët në shkollë.

Sikurse fëmijët shumë ngjyrësh dhe të larmishem qe janë në shkollën tonë po ashtu është edhe puna në këtë shkollë.

Përveç projekteve të shumta në shkollë dhe mësim, në rrethin dhe me partnerët e tjerë, kjo është veçanërisht për ne e rendësishme, që fëmijët tanë të kenë kompetecat e tyre gjuhësore,            

kompetenca sociale dhe në përputhje me rrethanat, mundësit e levizjës për nevoja të tyre do të jenë te përkrahur në mënyrë adekuate.

Ne e bëjmë atë çdo ditë!

Nëse ju jeni kureshtar të dini, se si është përditshmëria jonë shkollore, ju ftoj të hyni në Hompage(faqen hyrëse) nga kjo të fitoni pështypjet tuaja. Aty gjeni informata të mjaftueshme, për t’iu përgjigjur pyetjeve, fotografi dhe shumë punime të ndryshme të fëmijëve.

E juaja

Johannes Schubert